Under vägar och runt kyrkan

Nu är det flera olika maskiner på plats i bygden. Grävmaskinen som kom hit först är såklart fortfarande kvar. Den här veckan har den varit runt Svartrå kyrka. För den som undrar så:

Ja, kyrkan ska också ha fiber och ja, det är mycket att tänka på när man passerar en kyrka och vi kommer inte att gräva innanför murarna till kyrkan. Kyrkans fiber hamnar i församlingshemmet och går sedan i en befintlig ledning in i kyrkan. Det är bland annat sådana fornlämningar som finns runt kyrkan som styr vilken väg vi väljer att lägga ner fibern.

Här nedan en en bild från ”baksidan” av kyrkan där grävmaskinen tillfälligt stod parkerad med specialredskapet för fiberdragning intill.

Vid fotograferingstillfället var maskinförarna upptagna med en annan maskin. En ganska liten, men väldigt högljudd maskin :). En ”Ditch Witch”.

Här nedan är det Roy som kör den.

I området finns det ytterligare maskiner som arbetar med att förlägga fiber åt oss. Bland annat en liten grävmaskin finns på plats för att se till så att det går att trycka fibern under vägarna där det är nödvändigt.

Lämna en kommentar