Zon 3 och 4

Så sent som i måndags skrev vi att ni i zon två ska förbereda er för tomtschakt. Nu gäller det i princip alla i hela området. Alla tomt-schaktningar kommer att göras löpande framöver.

I både Zon 2, 3 och 4 bör man vara inställd på att även huvudledningarna kommer att plöjas/grävas ner. Ericsson har försökt skruva upp tempot lite och därför finns det nu fler maskiner i rörelse varje dag. Ett gäng kommer uteslutande att jobba med tomt-schaktningen samtidigt som den stora grävmaskinen fortsätter att plöja ner huvudledningar.

Väldigt viktigt att allt markeras ut som kommer i grävmaskinisternas väg! Detta gäller nu alltså alla i hela området, även zon 3, 4 och 5. Tänk alltså på att markera ut linor för robotgräsklippare och annat som ligger dolt i marken där det är planerat att fibern ska placeras. Ericsson märker ut el och teleledningar på tomten, men har du annat som ligger dolt vänligen markera ut det snarast.

Lämna en kommentar