Nyhetsbrevet 2017-11-28

Idag skickas ett nytt nyhetsbrev ut. Det är ett långt brev med mycket information. Den manual som nämns i brevet kan du ladda ner här:

Här kommer hela brevet igen:

Bäste medlem av Svartnet Fiberförening

Detta brev innehåller fyra delar: 1) en elementär information om hur man beställer från Z-Market, 2) hur kablarna i hemmet kan komma dras från apparaten som monteras i våra hem, 3) en förfrågan från styrelsen till de medlemmar som har ett intresse av en slags informationsjourtjänst där någon ur styrelsen personligen informerar, diskuterar och hjälper till mer handfast med punkterna 1 och 2. Punkt 4) handlar om de första installationerna.

1) Beställning från Z-Market och utbud

En del har full koll på denna punkt, och behöver inte denna information. Men andra är tveksamma, så förhoppningsvis bringar det nedan skriva lite mer säkerhet.

Beställning av utbud

Beställning sker på hemsidan https://zmarket.se/. Där börjar man med att fylla i sin gatuadress, och sen listas de valmöjligheter som ges för just ens hus.

Välja

Det första man därefter möter på Zmarkets hemsida är ganska onödig information och reklam. En sak är därför lätt att missa: man ges möjlighet att kontakta en opartisk rådgivare ”Bredbandsrådgivaren” på telefon 010-130 79 79.

I den gröna menyraden högst upp ger följande möjliga val: Bredband, TV, Telefoni, Paket och Smart.

Bredband, TV, Telefoni

Med de tre första valen beställer man Bredband, TV och/eller Telefoni från olika företag. Man kan alltså välja att ha ett företag för bredbandband, ett annat för TV och ett tredje för telefoni. Eller kanske enbart beställa telefoni, och sen nöja sig med det.

Paket

Företagen vill ju helst att allt köps från just dem. Det är också vanligen det mest prisvänliga alternativet. Detta sker under Paket. Det skiljer sig rätt rejält i priser, beroende på vad man väljer. En del paket innebär enbart två av tre möjliga ingredienser. Se till att du får vad du förväntar dig.

Smart

Det sista valet, Smart, innebär olika tilläggstjänster. Mot betalning kan man till exempel beställa installations- och inkopplingshjälp.

Hur snabbt ska det vara?

Vad innebär ”Bredband 100/10”? Den första siffran står för hastigheten som kommer in i ditt hus. Den andra står för hastigheten på det du skickar iväg. 100/10 räcker mer än väl för det flestas behov idag.

Allmänt gäller att TV och telefon inte påverkar hastigheten på inkommande bredband, det är två helt skilda saker. Internethastighet är alltså oberoende TV-tittandet.

Övriga saker att tänka på

Det är helt upp till er att välja olika utbud. Det som främst kan krångla till det en smula är TV-utbudet. En del företag sänder vissa kanaler medan andra väljer annat. Det är en mindre djungel, men den enda möjligheten här är att i lugn och ro titta igenom vilka kanaler man får hos vem.

2) Apparater och Kablage

Vi vet nu äntligen exakt vilken apparat vi får, och på hemsidan finns en PDF-fil av dess manual (se ovan). Det är en relativt enkel apparat där fibern går in i en port, och med sju ut-portar. Det kan alltså bli ganska många kablar som trängs om utrymmet. Användaren ges inga inställningsmöjligheter, utan de sköts helt av Zitius.

Modell och funktioner

Tillverkaren är Raycore, och det exakta modell-namnet är ASWS-9T7F-00900-07

Så här ser den ut:

Vilken av portarna som används till vad vet vi inte ännu. Det är inte ens säkert att alla portar kommer användas. De portar som syns på framsidan är dock sex nätverksportar. På baksidan finns även en så kallad RJ45 anslutning. Den kan man använda specifikt för interna anslutningar; till exempel datorer, skrivare, det interna nätverket, lagringsenheter, och liknande. Men eftersom vi inte ännu vet vilka som kommer vara aktiva, och till vad, ges här en generell skiss över hur det kan komma att bli.

Möjlig användning

I skissen ovan använder Zitius enbart 3 av portarna. De portar som är markerade blå används inte alls, inte heller den sjunde porten (på andra sidan apparaten). Att inte använda alla portar är idag vanligt i Sverige. Men, så här kan det komma att se ut. Andra varianter är möjliga.

I vårt exempel används den rödmarkerade porten till datorer, switch, routrar och till Wifi. I exemplet ovan antas hushållet enbart ha en dator, men risken är ju att man har fler apparater. Då kopplar man lämpligen här in en router med Wifi, och därifrån till sina andra apparater. Den utrustningen måste man köpa och underhålla själv.

Den gulmarkerade porten används i detta exempel för TV. I andra änden av den kabeln måste TV-box finnas, innan själva TVn. Denna får man eller hyr av TV-leverantören. Eller så köper man en egen. Titta först efter vad som gäller för din önskade leverantör av TV.

Den grönmarkerade porten används i detta exempel för telefoni. Även här behövs det en teleadapter i andra änden, innan själva telefonsystemet. Och även här får man höra med sin önskade leverantör hur den ser ut.

OBS! Det betyder alltså att vi behöver dra minst tre, kanske fler, kablar från apparaten! Möjligt är dessutom att en av portarna används för en TV till (och därmed en sladd dragning till). Det finns digital-tv-boxar, och även TV-apparater, som innehåller en kombination av flera olika mottagare och kopplingar. Vanligen behövs idag en digital-box för varje TV, även om det finns varianter i denna snårskog också. Här finns en lite längre informationssida hos Kjell.com för den hugade: https://www.kjell.com/se/fraga-kjell/hur-funkar-det/tv-teknik/digital-tv-mottagare/digital-tv-box

Viktig information om Telefoni

Eftersom koppartråden i längden kommer försvinna, så måste de som önskar ha en fast telefon i längden byta till telefoni över Internet. Det är dessvärre inget val man kommer undan. Den viktigaste förändringen då är att telefonen slås ut vid strömavbrott, eftersom den är beroende av den strömkrävande apparaten i källaren. Den enklaste metoden för att undvika att stå utan telefon vid sådana tillfällen är att ha en fungerande och uppladdad mobiltelefon. Ett annat alternativ kan vara att ha någon form av reservström kopplad till switchen.

Säkerhet

Vem har inte läst om alla intrång som kan ske via Internet? Och det kan vara ett stort problem, nu när så många till exempel utför banktjänster över nätet. Ni måste själva stå för säkerheten. Sätter man in en så kallad router i den röda porten i vårt exempel, så är det i den routern man vanligen ställer in sina lösenord. Särskilt viktigt är det om routern även har Wifi (trådlöst). För de flesta av er är proceduren inga märkligheter idag. Men för de som inte vet hur man gör ber vi er antingen fråga leverantör, släktingar eller vänner; alternativt kontakta styrelsen och be om hjälp.

Alternativ till att dra kablar

Det finns idag flera alternativ till att dra kablar. Det kanske mest effektiva är att utnyttja sitt redan befintliga elnät. Då sätter man en dosa i eluttaget närmast routern och ansluter en nätverkskabel mellan router och dosan. Därefter kopplas en likadan dosa in ett annat eluttag i närheten där man har sin mottagande apparat, till exempel en dator, ansluter dosan med en nätverkskabel till aktuell apparat. Ingen hastighet utlovas då förloras, dessa dosor klarar upp till 1200 Mbit idag. Även TV-signaler sägs kunna förmedlas på detta. Ett exempel på sådana dosor är Devolo dLan 1200+ för ca 600 kronor.

3) Förfrågan om en informationsjourtjänst

Vi inser att inte alla kanske har möjlighet att ta till sig av allt som står i detta brev. Det är många apparater, avtal, utbud och kablar att köpa och hålla reda på. Styrelsen är inga experter på samtliga detaljer, men vi är idag väl inlästa på många av berörda områden. Vår tanke är att ingen eventuellt ska hamna på efterkälken i denna nya situation.

Om ni så önskar, ber vi er alltså att så fort som möjligt skicka in ett mail till info@svartnet.se. Styrelsen har naturligtvis inga åsikter på vad som sen väljs eller hur kablar dras. I många fall är det naturligtvis mer lämpligt att vända sig direkt till sin TV-handlare eller försäljare av olika apparater. Ett alternativ är att vända sig till Bredbandsrådgivaren på telefon 010-130 79 79. Bredbandsrådgivaren är en opartisk rådgivare för bredbandstjänster som hittas hos Zmarket. Finns det intresse, kan vi även be Zitius komma till föreningen för en närmare presentation av deras utbud och hur man gör på deras hemsida.

4) De första installationerna

Under vecka 50 och 51 planerar Ericsson att göra cirka 50 installationer. Dessa 50 hushåll kommer i dagarna att kontaktas av någon ur styrelsen för bokning av lämplig tid då tekniker kan komma hem till dig. Det kommer inte finnas möjlighet att boka någon exakt tid för besöket. Det kommer att bli en förmiddagstid eller en eftermiddags tid. Detta beror på att installationen i varje hushåll kan variera i tid. I något hus kanske det tar 30 minuter medan det i nästa tar 1½ timme. Mer information om detta kan fås då styrelsen tar kontakt.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Svartnet

2017-11-28

 

Lämna en kommentar