Frågor och svar

Här kommer vi försöka samla de frågor som kommer in samt svaren på dessa. Är det något du undrar över så är det enklast för oss om du har möjlighet att skicka ett mejl till info@svartnet.se. Är frågan av sådan art att vi inte i styrelsen inte kan svara på den skickar vi frågan vidare till berörd part. Kom ihåg att det inte finns några dumma frågor, tvärt om. Det här med fiber är nytt för oss alla och just din fråga kanske kan hjälpa alla andra i vårt område.

Vi försöker dela upp frågorna för att det ska vara lite lättare för dig att hitta rätt.


Utbudet i det färdiga nätet:

Hur ser utbudet sen ut? Utbudet bestämmer du själv utifrån vilka företag som har valt att koppla sig till vår nätleverantör Zitius. Idag kan samtliga stora – som Telia, Bredbandsbolaget och Tele2 – väljas hos Zitius. Och ca 40 till. I princip kan du ha en leverantör för telefon, en för bredband och en tredje för Tv:n; även om det scenariot troligen resulterar i högre priser och tänkbara problem vid support. Du kan redan nu gå in på Zmarket.se för att se vilket utbud du har att välja mellan.

Ska jag säga upp mitt nuvarande abonnemang på telefon och tv? Vi rekommenderar att du behåller ditt nuvarande abonnemang ett tag till. Vi kommer att skicka ut mer information kring detta när det börjar bli aktuellt. Vi kommer också att kalla till ett möte tillsammans med Zitius där de kommer att informera mera kring dessa frågor.


 

Tekniska frågor:

Vilken hastighet kan man ha? Det enkla svaret är: oändlig. Hastigheten beror på leverantörernas utbud, på hur mycket du vill betala och på ljusets hastighet … Vad grannen väljer påverkar inte din valda hastighet.

Om vi alla i huset tittar på film och surfar samtidigt, påverkas hastigheten då? Nej.

Hur lång livslängd är det på kablar och sladdar? De beräknas idag ha en livslängd på ca. 25-35 år, därefter kan man byta ut dem ungefär som med dagens elsladdar.


 

Mark och gräv frågor:

Var kommer fibern att grävas ner? Just nu, i skrivande stund, sitter nätarkitekten och ritar upp det slutgiltiga nätet. När det är klart tar styrelsen kontakt med berörda markägare för att skriva avtal. Från huvudstråket kommer det sedan att grävas till närmast liggande vägg till varje hushåll som valt att ansluta sig. Vill man ha grävt på annat sätt på sin tomt, måste man bekosta extra grävningen och kabel själv.

Kan man gräva själv på sin egna tomt? Det kan man, men man måste tänka på så att man får ner slangen/kabeln tillräckligt djupt. Detta kan du diskutera mera med representant från Ericsson när han besöker dig.


 

Installation och apparater i huset:

Vad ingår för utrustning inne i fastigheten? Inne i huset ingår tre saker: 1) en mindre plastdosa, 2) en så kallad medieconverter, och 3) fem meter fibersladd.
Den lilla vita plastdosan är där själva fibern ansluts till huset. Den är lite grand som dagens första jack för telefonen. Den är ca 10x10x4 cm. Denna dosa får sen aldrig flyttas, inte ens vid renovering. Det beror på att man då gör sönder glaset inuti ledningen. Det går förhoppningsvis att reparera fibern i
dosan om olyckan trots det är framme, men den kostnaden står husägaren för. Planera alltså väl för var den skall sitta. Dosan är inte temperaturkänslig.
En medieconverter är en apparatdosa där man kopplar på de sladdar som sen kopplas till utrustningen inne i huset; till exempel till Tv:n, routern, datorn och telefonen. Medieconvertern är temperatur-känslig. Den tål dåligt temperaturer under ca 10–12 grader, och kräver dessutom närhet till ett eluttag. Denna apparatdosa kan man skruva ner tillfälligt. Den är ca 13x23x4 cm.
Det tredje som ingår i priset är fem meter sladd. Den är några millimeter tjock och placeras med fördel inuti ett rör. Vill man av någon anledning ha längre sladd än så bekostar man det själv. Den lilla ingångsdosan kan till exempel placeras vid borrhålets ingång och medieconvertern fem meter bort.

Kan man då inte ha apparater mer än fem meter bort från medieconvertern? Jodå, men du drar då sladdarna själv. Dessa kan vara helt vanliga nätverkssladdar. Vart du till exempel placerar din router med WIFI är alltså upp till dig.

Hur får jag in fibern i huset? Det behövs ett hål i väggen. Borrhålet in i huset, svarar husägaren för. Ericsson kan göra jobbet, men eventuella problem vid borrandet är husägarens ansvar. Vill det sig illa kan det röra sig om avkapade ledningar, isolering som förstörs och liknande.


 

Övriga frågor:

När börjar grävandet? Enligt Ericsson, så fort tjälen gått ur marken och samtliga markägare skrivit under markupplåtelseavtal.

När är projektet klart? Enligt Valle, representant från Ericsson som var med på mötet den 9/2, så har vi ett fungerande nät innan sommarsemestrarna. Slutbesiktning är planerad till någon gång under september-oktober månad.


Vi hoppas att alla som har yterliggare frågor, hör av sig, gärna via mejl till info@svartnet.se så lägger vi ut både frågor och svar på hemsidan. Givetvis går det bra att ringa för den som vill det, men eftersom vi alla i styrelsen jobbar heltid med annat kan vi ibland ha svårt att ta det per telefon. Du kan även skicka en kommentar via funktionen här nedan.

Lämna en kommentar