Grävningen

Här ska vi försöka hålla er alla uppdaterade om hur det går med grävningen. Längst ner publicerar vi en lista, vecka för vecka var den planerade grävningen fortskrider.

Hela vårt område är indelat i olika zoner och målet är att färdigställa en zon i taget. Tyvärr väntar vi fortfarande på till exempel vägverket, vilket gör att vi inte kan följa planen helt. Tanken är annars att vi först ska gräva själva stamnätet inom första zonen. När det är klart fortsätter man med stamnätet i zon två och samtidigt börjar man på att installera fibern in i fastigheterna i den första zonen. Ericsson har valt att göra på detta sätt för att veta att de har ”ljuset” med sig hela vägen och inte tappat bort det i någon skarv.

Verkligheten ser inte riktigt ut som planen eftersom vi som sagt fortfarande väntar på vissa tillstånd från vägverket. Därför kommer de att börja gräva lite i zon ett och även i zon två.

Ungefär såhär är de olika zonerna indelade och de kan därför ses som en viss fingervisning om när de börjar närma sig just din fastighet.

Zon ett börjar i Köinge vid stationen bakom Lantmännen, där fibern hämtas. Zon ett sträcker sig upp till ungefär ådalen.

Zon två går över åkrarna mot Domarp och följer sedan hela vägen mot Åkulla så långt vi har anslutningar, inklusive alla mindre vägar åt sidorna längs denna väg.

Zon tre innefattar Lustorpsvägen mot Svartrå ”centrum”.

Zon fyra täcker Svartrå ”centrum” och en bit ut på båda håll.

Den sista zonen börjar ungefär vid Svartrå gamla skola och allt därefter mot Ullared.

Målet är fortfarande att allt ska vara installerat och klart innan år 2017 är slut.

Här nedan försöker vi vecka för vecka publicera ungefär vilka sträckor som är aktuella.

v. 33 (14-18/8) Planen är att påbörja arbetet i Köinge vid stationen och följa gamla banvallen uppåt samt att påbörja arbete i närheten av Älvasjöslätt.

v. 34 (21-25/8) Flera Ericsson medarbetare rör sig i området. Bland annat kommer de att placera ut pinnar vid den punkt där fibern kommer att grenas av från huvudledningen fram till varje enskild fastighet, en punkt som de kallar för ”noll meter”. Någonstans utanför ditt hus kommer det alltså att placeras en pinne som markerar var fibern fram till ditt hus börjar. Detta gör de inom hela området, men börjar i zon 1 och 2 för att sedan arbeta sig vidare uppåt.

Vidare kommer under den här veckan, flera ledningar, t.ex. telefonledningar att märkas ut och på vissa sträckor kommer gräs att klippas för att underlätta för grävmaskin.

Styrelsen ska under denna vecka ha dagliga möten med Ericsson och del av styrelsen kommer att röra sig i området i huvudsak tillsammans med Ericsson, grävmaskinist och med den som ska trimma gräskanter åt oss.

v.35 Planen att påbörja arbetet i Köinge v.33, höll tyvärr inte, av flera olika anledningar. Men nu….

Första ”spadtaget”.

Nu finns äntligen den första grävmaskinen på plats och nästa fas i projektet har inletts.

I bloggen kommer vi fortsättningsvis att försöka lägga ut flera bilder av vad som händer under resans gång. Idag (torsdag) fanns flera herrar, både från Ericsson och Bertil Svederbergs gräv, på plats för att påbörja grävningen och flera bilder från det finns också i bloggen.

Som vi nämnt tidigare så går vi nu rakt ut ur Köinge för att komma upp till ”Ådalen”.

Besök gärna bloggen regelbundet för att ta del av hur projektet nu fortskrider. Du kommer direkt till bloggen här….

v.36 Nu har vi kommit en bit utanför Köinge samhälle och närmar oss Heden med stormsteg.

Eftersom det varit gynnsamt väder för lantbrukarna i området så har mycket av säden skördats, vilket gör att möjligheterna att komma fram på fler ställen ökar.

Tyvärr väntar vi fortfarande på en del besked (trafikverket bland annat) och därför kör de vidare på de sträckor där allt är klart, vilket det är runt Heden. Ett litet extra tack till Jonny och Birgit på Heden som med kort varsel och utan tvekan accepterat nya dragningar för att lösa några hinder som plötsligt dykt upp.

v.37 Nu grävs det små hål på flera platser i hela området. Dessa små hål är till för tryckningar som ska göras under till exempel vägar.

v.38 Nu närmar vi oss finalen inom zon ett (se ovan för information om zonerna). Några tomtschakt har redan utförts i zon ett och de sista planeras att göras under nästa vecka. Mer om tomtschakt kan du läsa i bloggen. Under den här veckan har det även varit maskin ute för att trycka ledningar under väg.

v.40 Nu är vi inne i zon 2. Ni som inte redan har markerat ut ledningar, t.ex. ledning till robotgräsklippare, vänligen gör det omgående.