Första ”spadtaget”

Nu äntligen är den första grävmaskinen på plats. Jag var ute på plats och tog några bilder för att föreviga detta som vi alla väntat så länge på. På plats idag fanns flera representanter från både Ericsson och Svederbergs gräv. Det dök även upp en man som ska hålla koll på elledningar.

Jag kommer att försöka uppdatera med nya bilder regelbundet, så kom gärna hit ofta för att hålla dig uppdaterad.

Här lastas fibern av från lastbilen
Här inspekteras var de olika slangarna och ledningarna kommer att komma.
Roy Carlsson kommer att vara med att hjälpa till. Från Ericsson syns Tommy och Sören. De båda kommer att turas om att vara här under hela projektet, två dagar var i veckan. Senare kommer det att komma ännu en Ericsson representant som kommer att finnas med hela tiden.
Här är kör Håkan, grävmaskinen till startpunkten. Det är från detta lilla röda hus som fibern till oss alla ska hämtas.
Första ”Spadtaget”! Nu är det äntligen på gång 🙂

Besked från Länsstyrelsen

eu-flagga-europeiska-jordbruksfonden-fargNu har vi fått positivt besked från Länsstyrelsen om att vi får beviljat stöd för vårt bredbandsprojekt. Enligt Eu-förordningar är vi skyldiga att informera om att det är Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling som medfinansierar projektet. Europa investerar i landsbygdsområden.

Vi är naturligtvis väldigt glada för detta besked, och tackar er alla för ert fantastiska tålamod. Äntligen kan nu det egentliga arbetet påbörjas så att vår bygd snart har fiber.

Tillsammans med vår huvudentreprenör och berörda intressenter går vi nu in i nästa fas: finprojekteringen. En viktigt del av den sker i samråd och samförstånd med berörda markägare i vårt område. Fullständiga kartor över beräknade grävningsrutter kommer då diskuteras, och tillsammans avgörs var den mest lämpliga grävningsrutten sker. Markägarna kommer kontaktas med start i slutet av januari, för att diskutera det ovan skrivna samt ett markupplåtelseavtal.

Markupplåtelseavtal

Ett utskick har gått ut till alla markägare inom Svartnet fibers tänkta område. Är du markägare, men ännu inte fått något, hör av dig så skickar vi det på nytt.

Här kan du ladda ner avtalet som det var tal om i mejlet samt de bilagor som hör till.

Om du inte kan ladda ner eller öppna avtalen, hör av dig, så försöker vi lösa det på annat sätt.

Kallelse till årsmöte 2016

Medlemmar i Svartnet Fiber Ekonomisk Förening kallas härmed till årsstämma 2016.

Årsstämman hålls den 1 juni 2016 klockan 19.00.
Plats är Köinge Bygdegård.

19.00         Representanter från föreningens huvudentreprenör Ericsson och från föreningens kommunikationsleverantör Zitius ger information och svarar på frågor

19.45 ca    Dagordning enligt stadgar, se nedan

20.45 ca    Avslutande information och medlemsdiskussion

Fika serveras.

Varmt välkomna!

Nyhetsbrev Februari 2016

Vi förstår att många undrar vad som pågår för det gör vi också. Innan jul sa länsstyrelsen att vi skulle få besked i januari/februari och eftersom vi inte hört något än, så skickade vi en fråga till vår kontakt på länsstyrelsen. Hon säger nu att vi kommer få besked den 18 maj.

Det är extremt frustrerande och väldigt tråkigt att det hela tiden skjuts fram. Vi skickade in första ansökan 2013-12-30 men den avslogs då pengarna tog slut. Vår nuvarande ansökan skickades in 2014-09-25 och idag är det den 4 februari 2016 och beskedet har alltså yterliggare flyttats fram!

Ryktet som sprids om att pengarna är slut stämmer delvis, men eftersom vi var snabba med att skicka in vår ansökan, tillhör vi beslutsomgång ett, vilket är positivt.

Positivt är även som vi sagt tidigare att vi är väl förberedda och så fort vi får besked så sätter vi igång. De avtal vi har med bland annat Ericsson gäller hela det här året, så inga kalkyler påverkas av att projektet försenas till maj.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Svartnet

Nyhetsbrev Juli 2015

Bäste medlem, Svartnets styrelse informerar

Den första juni 2015 bjöd Svartnet in till årsmöte i Köinge bygdegård. Mötet lockade 45 medlemmar, vilket vi tycker är fantastiskt roligt. I anslutning till årsmötet hölls ett informationsmöte där möjlighet gavs att ställa frågor. Här följer ett sammandrag av informationen som då kom fram.

Hur många avtal har Svartnet fått in?
Svartnet har fått in mer än 90 påskrivna avtal, vilket är fullt tillräckligt för att möjligöra projektet. Entusiasmen och förhoppningen om att projektet skall fullföljas är påfallande. Styrelsens tidigare ekonomiska beräkningar grundade sig på 100 avtal.

När påbörjas grävningen?
Det senaste, återigen uppskjutna, beskedet från Länsstyrelsen/Jordbruksverket är att vi troligen måste vänta på besked till december 2015. Vår upphandlade entreprenör Ericsson säger att de kan börja inom cirka en månad efter beskedet och att inkoppling sker fem till sex månader därefter.

När skall man säga upp eventuella befintliga abonnemang?
Det är upp till medlem att avgöra. Tänkvärt är att Svartnets nät inte kan bli inkopplat och klart förrän tidigast senvåren 2016, givet de senaste beskeden.

När skickas det ut fakturor på delbetalningarna?
Faktura för första delbetalningen kommer inte att skickas ut förrän Svartnet fått klartecken från Länsstyrelsen, alltså förhoppningsvis senast i december 2015. Vi kommer att meddela innan fakturorna skickas ut, i så god tid som ges möjlighet till.

Markägare …
Alla markägare kommer att ges tillgång till en karta över den av Ericsson planerade sträckningen. Då ges möjlighet att lämna synpunkter. Förhoppningsvis är den planerade sträckningen genomförbar i så hög grad som möjligt, då allt för många ändringar medför både förseningar och en högre slutkostnad.
Vad kan man som medlem göra för att underlätta och/eller påskynda det hela?
När grävningen väl kommer igång är det viktigt att man själv som medlem underlättar för entreprenören så att det inte uppstår onödiga stillestånd.

En annan sak är frågor om moms, vilket styrelsen arbetar med just nu. Om någon har goda kunskaper inom detta område så är ni mer än välkomna att höra av er.

Det framfördes även förslag från mötet om en pool där medlemmar kan anmäla sig för att bistå med till exempel röjning av buskar eller dylikt där maskinen ska gå fram. Styrelsen återkommer i frågan.

Årsstämma 2015

Kallelse Årsstämma 2015

Medlemmar i Svartnet Fiber Ekonomisk Förening kallas härmed till årsstämma 2015.

Årsstämman hålls den 1 juni 2015 klockan 18.00. Plats är Köinge Bygdegård.

Styrelsen vill påminna om att ärenden utöver de som specificeras i stadgarna ska enligt § 16 anmälas till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

Röstberättigad är enligt stadgarna en person per fastighet.

Fika, information och diskussion serveras.

Varmt välkomna!

Hembesöken och områdeskarta

kommunkarta

Den 10 februari skickade vi ut ett mejl till alla medlemmar. I mejlet skrev vi bland annat att hembesöken är något försenade eftersom vi väntade på besked från Skanova som skulle godkänna avtalen. Skanova är det företag som ska bidra med 9.200:- per ansluten fastighet och för att få dessa pengar är vi tvungna att använda oss av ett avtal som de godkänner.

Vi kommenterade även den tidningsartikel som var med i Hallands nyheter den 9/2, där det stod att bidragen återigen flyttats fram. Vi tänker dock fortsätta att jobba på då vi från Länsstyrelsen har fått besked om att ansökningarna börjar att bearbetas tidigare.

Den 19/2 hade styrelsen möte och vi bestämde då att avtalen skickas ut via vanlig post istället för hembesök. Vi väljer att göra på detta sätt eftersom det är så många som inte bor på orten, men som ändå vill ha fiber. Dessutom får alla avtalen vid samma tidpunkt.

Under mötet besökte vi Falkenbergs kommuns hemsida. Där har de lagt ut en karta som tydligt visar områdesindelningen för respektive förening. Kartan ser du här nedan. Orange markering på kartan visar aktiv förening och grönt på kartan visar område där fiber redan finns. Det är inte möjligt att välja vilken förening man vill tillhöra, då det bara är möjligt för en förening att bygga i respektive område.

kommunkarta
Karta hämtad från Falkenbergs kommun som visar vår förenings utbredning.

Aktuellt just nu

Kallelse till årsmötet är utskickad. Mötet hålls i Köinge Bygdegård klockan 19:00 den 1/6-2016. Med på mötet kommer representant från Ericsson och vår kommunikationsleverantör att vara för att svara på frågor.

Antalet bindande avtal är över 90 stycken och avtalet på både entreprenaden och kommunikationsleverantör är undertecknat och klart.

Vi väntar fortfarande på besked från Länsstyrelsen om bidrag. Förhoppningsvis får vi besked i mitten/andra halvan av maj 2016.

 

Nyhetsbrevet December

Idag skickar vi ut nyhetsbrevet via mejl till alla våra medlemmar. Du som inte har någon e-post adress registrerad hos oss kommer att få brevet i lådan inom kort.

Du kan ladda hem hela brevet som en s.k. .pdf fil här: Svartnet fiberförening informerar December, eller läsa det här nedan.

Svartnet fiberförening informerar

Vi vill upplysa om vad utbyggnad av fiber kommer att kosta, exempel på vad som kan påverka priset, varför fiber behövs och en preliminär tidsplan för själva utbyggnaden. Till sist finns även några rader om vad som kommer att hända härnäst. Vad kommer det hela att kosta? Idag beräknar styrelsen att kostnaden blir ca 12 500 – 15 000 kronor per hushåll. Beräkningen nedan är inte slutgiltig, utan skall betraktas som relativt tillförlitlig. Den förenklade kalkylen är beräknad för 100 fastigheter.
Entreprenad                                                                                     5 600 000 kr

Förväntade bidrag                                                                          3 100 000 kr

Bidrag från Falkenbergs sparbanks framtidsbank                    200 000 kr

Bidrag från Skanova                                                                         920 000 kr

Redan inbetald medlemsandel                                                        10 000 kr

Summa                                                                                              1 370 000 kr

Summan delad på 100 fastigheter 13 700 kr

Kalkylen är gjord efter omfattande undersökningar från andra föreningars färdiga erfarenheter, vid jämförande av olika entreprenörers villkor och vid konsultation av berörda myndigheter.

I entreprenad ingår bland annat projektering, anläggningsarbeten, material, dokumentation och extern administration.

Frånräknat är föreningens löpande kostnader. Dessa värderar styrelsen att täckas av medlemsavgiften, som idag är 100 kr per medlem och år. I löpande kostnader hittas nödvändiga försäkringar, porto och andra mindre utgifter.

Vad kan komma att påverka kalkylerad summa?

Grävningen är det som kan påverka priset mest. Styrelsen menar sig idag ha en hyfsad översikt över markförhållandena, detta efter genomgång med projekterande företag. Men ingen kan utesluta att man till exempel stöter på mer berg än vad som rimligen kan förutses. I ett sådant läge kan summan öka, dock håller det projekterande företaget för osannolikt att summan 15.000:- överskrids.

En annan förutsättning i kalkylen ovan är att vi får samma bidrag från Skanova som tidigare föreningar fått.

Beräknad kostnad är utan moms. En förutsättning är alltså att föreningen kan dra av momsen. Enligt Skatteverket kan det ske om föreningen uppfyller vissa villkor, vilka styrelsen verkar för att uppfylla.

Beräkningen gäller 100 medlemmar. Idag har Svartnet 92 medlemmar, och förhoppningsvis gör alla sin del i målet att rekrytera minst 100 fastigheter. Skulle det bli färre än 100 fastigheter, så ökar även kostnaderna.

Vidare påverkas kalkylen negativt om Svartnet inte får utlovade bidrag. I det läget bedömer styrelsen det inte realistiskt att genomföra projektet. Men slutsumman kan faktiskt komma att bli en aning mindre. De två främsta orsakerna till en sådan positiv utveckling är: att det blir lättare att plöja/gräva än beräknat, och att vi blir över 100 betalande medlemmar.

Varför behöver bygden införskaffa fiber?

Helt enkelt för att TV, telefoni, Internet och framtida IT-utbud skall fungera smidigt i framtiden.
Samtliga (!) andra nuvarande sätt att lösa saken beräknas inom en snar framtid att begränsas eller försvinna.

Styrelsen har inga avsikter eller önskemål att skrämma någon till att skaffa fibernät. Det kommer att finnas möjliget att ansluta fastigheter i efterhand för den som så önskar. Men det är samtidigt vår skyldighet att informera om att det då kommer bli avsevärt dyrare, uppemot 50.000 – 100.000:-/fastighet. Mäklare har till det upplyst styrelsen att när de tittat på områden där vissa fastigheter skaffat fibernät och andra valt att inte ansluta sig, så värderas icke anslutna fastigheter betydligt lägre än anslutna.

Hur ser tidsplanen ut?

Besked om beviljande av bidrag har återigen flyttats fram en smula, men beräknas komma under juni/juli 2015. Styrelsen beräknar fortfarande att det första spadtaget sker under hösten samma år.

När väl spaden är i jorden tar det drygt 5 månader innan det hela är klart.

Slutdokumentation och slutbesiktning beräknas just nu till att ske senast 31/1-2016.

Vad händer nu?

Efter att nu styrelsen har gjort en projektering och inväntar beviljande av bidragsansökan, står vi beredda att skriva ett avtal på entreprenaden. Swedbank har lovat föreningen ett lån på beräknad slutsumma. Detta är nödvändigt då bidrag dessvärre inte betalas ut förrän projektet är klart.

Nu är det alltså dags för er att ta ett bindande beslut. Styrelsen påbörjar därför under januari 2015 arbetet med att återkontakta er för att informera, och för att påbörja skrivande av anslutningsavtal och markavtal.

När styrelsen väl kontaktar er, är det med besked om att alla medlemmar behöver göra en första delbetalning på 7 500 kronor till föreningen. Om det mot förmodan inte blir någon fiber, kommer delbetalningen och insats i sin helhet att återbetalas. Om medlem behöver ta ett lån till dessa pengar, så har Swedbank lovat att hjälpa till (sedvanlig kreditprövning görs). För de som inte använder Swedbank, så har troligen även andra banker liknande möjligheter.

Några praktiska saker

I beräknat pris ingår att ledning dras från tomtgräns fram till närmaste vägg på huset, och sedan max fem meter inne i huset. Planera gärna redan nu för var på väggen intaget skall vara. Ingen entreprenör vill idag ta på sig ansvaret för att borra själva hålet i husväggen, däremot kan de hjälpa till. Borrar ni utifrån, tänk på att borra uppåt så att regnvatten inte rinner in. Korrekt tätning är mycket viktigt för att framtida skador skall undvikas. En del har redan färdiggjorda hål/rör avsedda för andra ändamål. Kanske kan dessa återbrukas?

I god tid före igångsättning av entreprenad kommer berörda markägare att bli kontaktade för genomgång av planerad kabeldragning och tecknande av markavtal. Viktigt att veta är att enskilda medlemmar vid förekommande anledning ansvarar för nedmontering av stängsel, gärdsgårdar, vegetation och liknande som krävs för entreprenadens genomförande. Detta skall vara utfört i god tid före genomförandet. Omärkta ledningar och omärkta äldre dräneringar görs till enskild medlems eget ansvar.

I möjligaste mån används en plog vid grävning. Utöver att det går fortare, så undviks även onödigt stora skador i marken. En så kallad grov återställning tillämpas. Det betyder att till exempel gräsmattor enbart fylls igen och att medlem därefter själv ansvarar för ett eventuellt behov av återsådd. Kostnader för så kallade förgävesbesök, alltså att ingen är hemma trots bokad tid, står medlem för. Svartnets styrelse tar på sig att kontakta medlem ca två veckor innan entreprenör kommer för installation.

Detta utskick är ingen fullständig information. Det finns mycket mer att berätta, och vi anar att ni kan ha många frågor. Mer om det när vi möts.

Till dess, God Jul & Gott Nytt År!

Styrelsen för Svartnet fiber Svartrå 2014-12-19