Bidrag från Banken

Lördagen den 6 september var vi kallade till Falkhallen i Falkenberg. Falkenbergs sparbank firade Sparbanksdagen och flera föreningar fanns på plats. Tidigare i år hade vi ansökt om att få ett bidrag till vår fiberförening och sedan detta blivit beviljat delades dessa pengar ut i Lördags. Lennart Bengtsson, styrelsens kassör fick i uppdrag att åka dit och ta emot pengarna. Vi fick en fin check på 200.000:-.

Pengarna kommer att användas för att sänka kostnaderna för vårt fiberbygge.

Tack Falkenbergs Sparbank för bidraget!!

18060_mynt

framtidsbanken

6 maj 2014

Många av er undrar säkert hur arbetet i er förening fortskrider. Svartnet har jobbat intensivt med att ta fram en projektering över området för att få ett underlag så att vi kan begära in offerter på material och kanalisation, dvs. grävningen. Projekteringen är nu klar och vi kommer inom kort att begära in anbud på kanalisation enligt lagen om offentlig upphandling.
Det som tyvärr bromsar takten i vårt arbete är att förutsättningarna från staten vad gäller bidrag, hela tiden ändras. Det skulle först vara möjligt att söka nya stöd i januari, sedan sa de maj månad och nu senast är det framflyttat till tidigast i höst. Det är ganska frustrerande att inte få klara spelregler, särskilt när ni medlemmar är i stort behov av fiber. Falkenbergs sparbank har dock gett oss ett muntligt löfte om 2000:- per hushåll.
Tids nog kommer vi igång och då är vi väl förberedda.
Den 23 april hade vi ett möte med Kos. Vi gick bland annat igenom uppdelningen av området en sista gång. Vi bestämde att den tidigare överrenskomna delningen av området kvarstår. Den delning som vi kommit överrens om är en praktisk och geografisk delning som inte har något att göra med sockengränser. Så har skett i de flesta fiberföreningar och vår gemensamma målsättning är att alla ska få tillgång till fiber på likvärdigt sätt och till likvärdig kostnad. Karta över vårt område ser du här (markeringen på kartan är grovt inritad och kan ev. ha vissa småfel. Alla som fått frågan och tackat ja på intresseanmälan är med i projekteringen. Obs, intresseanmälan är inte bindande på något sätt.):
karta-inringat-omrade

Andra utskicket

Idag har ett andra mejl skickats ut till alla medlemmar. Om du inte angett någon e-postadress kommer du inom kort att få en lapp i brevlådan med information.

I dagens utskick berättade vi lite om vad vi gjort hittills och vad vi kommer att göra framöver. Vi berättade bland annat att vi skickat in ansökan om bidrag. Vi berättade också att vi framöver kommer att fortsätta att föra dialog med möjliga  samarbetspartners, grävare, materialförsäljare, eventuella sponsorer, bank,  leverantörer, kommun, vägverket och andra. Och inte minst undersöker vi alla tänkbara regler som gäller för projektet (hur djupt skall röret gå, vad  gäller för strandskydd, kan man lägga i tidigare grävda schakt och rör,  lönar det sig att gräva mitt i en åker för att sen blåsa rör under vägarna,  etc, etc).

Det har kommit in några tacksamma svar på utskicket, vilket vi i styrelsen tycker är kul. Det gör att vi känner ert engagemang och det sporrar oss att kämpa vidare för fiber i vårt område.

En medlem undrade vad det är för stöd vi sökt.  En bra fråga som kanske någon mer funderar över. Här är svaret:

Vi har sökt två olika bidrag. Ett kanalisationsbidrag hos Post och Telestyrelsen och ett landsbygdsstöd. Båda bidragen administreras av Länsstyrelsen.

Har du någon fråga är du alltid välkommen att fråga.

spade

Första mejlutskicket

Den 7 november 2013 skickades det första nyhetsbrevet ut via mejl till alla medlemmar som uppgett en e-postadress. De medlemmar som inte lämnat någon e-postadress ska ha fått meddelandet i brevlådan eller på annat sätt.

I brevet kunde man läsa hur många medlemmar vi var just då. Vi informerade också om att vi fått ett bankkonto och att vi därför skulle börja skicka ut fakturor till alla som tidigare inte varit medlem i Kos-fiberförening. Alla som var med i Kos får vänta lite på sin första faktura från Svartnet.

Vi berättade även att vi skulle på ett möte där bland annat kommunen och några av de företag som bygger fibernät skulle vara representerade.

Styrelsen har sedan detta utskick haft flera möten och inom kort kommer du att få ett nytt meddelande i din e-post inkorg.

Vad kostar det?

Idag beräknar styrelsen att kostnaden blir ca 12 500 – 15 000 kronor per hushåll. Beräkningen nedan är inte slutgiltig, utan skall betraktas som relativt tillförlitlig. Den förenklade kalkylen är beräknad för 100 fastigheter.
Entreprenad                                 5 600 000 kr

Förväntade bidrag                      3 100 000 kr

Bidrag från Swedbank                  200 000 kr

Bidrag från Skanova                      920 000 kr

Redan inbetald medlemsandel     10 000 kr

Summa                                          1 370 000 kr

Summan delad på 100 fastigheter 13 700 kr

Kalkylen är gjord efter omfattande undersökningar från andra föreningars färdiga erfarenheter, vid jämförande av olika entreprenörers villkor och vid konsultation av berörda myndigheter.

I entreprenad ingår bland annat projektering, anläggningsarbeten, material, dokumentation och extern administration.

Frånräknat är föreningens löpande kostnader. Dessa värderar styrelsen att täckas av medlemsavgiften, som idag är 100 kr per medlem och år. I löpande kostnader hittas nödvändiga försäkringar, porto och andra mindre utgifter.

Vad kan komma att påverka kalkylerad summa?

Grävningen är det som kan påverka priset mest. Styrelsen menar sig idag ha en hyfsad översikt över markförhållandena, detta efter genomgång med projekterande företag. Men ingen kan utesluta att man till exempel stöter på mer berg än vad som rimligen kan förutses. I ett sådant läge kan summan öka, dock håller det projekterande företaget för osannolikt att summan 15.000:- överskrids.

En annan förutsättning i kalkylen ovan är att vi får samma bidrag från Skanova som tidigare föreningar fått.

Beräknad kostnad är utan moms. En förutsättning är alltså att föreningen kan dra av momsen. Enligt Skatteverket kan det ske om föreningen uppfyller vissa villkor, vilka styrelsen verkar för att uppfylla.

Beräkningen gäller 100 medlemmar. Idag har Svartnet 92 medlemmar, och förhoppningsvis gör alla sin del i målet att rekrytera minst 100 fastigheter. Skulle det bli färre än 100 fastigheter, så ökar även kostnaderna.

Vidare påverkas kalkylen negativt om Svartnet inte får utlovade bidrag. I det läget bedömer styrelsen det inte realistiskt att genomföra projektet. Men slutsumman kan faktiskt komma att bli en aning mindre. De två främsta orsakerna till en sådan positiv utveckling är: att det blir lättare att plöja/gräva än beräknat, och att vi blir över 100 betalande medlemmar.

Om man av någon anledning väljer att inte gå med från början i föreningen, kommer det att finnas möjlighet att göra det senare, men då kommer kostnaden att vara den dubbla.

När installationen är klar kommer du att få en månadskostnad från det företaget som kommer att leverera tjänsterna. Om vi tar Telia som exempel, så har vi sett exempel där det kostar 299:- i månaden för både telefoni, tv och internet. Detta kan jämföras med de kostnader vi har idag.

Om man har ADSL idag så kanske man betalar 299:- för bredbandet, 149:- för tv och 145:- för telefoni. (obs. dessa siffror är hämtade ur en broschyr från byNet. I vårt hushåll har vi betydligt högre avgift för tv, trots att vi endast har basutbudet).

Varför fiber?

Varför ska vi gräva ner fiber i Svartrå?

Jo, för att vi ska slippa de störningar som det ibland blir på både vanlig telefon och mobil. Eftersom fibern grävs ner så är den inte känsligt för väder och vind.

Själva fibern har heller ingen begränsning och har en livslängd på minst 50 år. Det som begränsar idag är den teknik man sätter i huset som tar emot signalen. Men det utvecklas såklart hela tiden till det bättre. Med fiber kan du utan problem se på både tv, internet och ringa samtidigt.

En film (4,7 Gb) laddar du ner på under 9 minuter med fiber som går i 100Mb/sekund (finns idag teknik som tillåter 1000Mb/sekund). Men om du vill ladda ner samma film med ditt mobila bredband eller annat alternativ så tar det betydligt längre tid. Om ditt abonnemang idag ger dig 6Mb/sek. så tar det 2,34 timmar att ladda ner samma film.

Genom fiber kan du få både telefoni, internet och tv.

Fördelar med Telefoni via fiber

  • Billigare telefontjänster
  • Vid åsknedslag leder fibern inte den elektriska impulsen vidare.
  • Du kan fortfarande använda din gamla telefon och ditt gamla telefonnummer.
  • Larm fungerar precis som idag.

Internet via fiber

  • Du kommer att få betydligt högre hastighet.
  • Hastigheten är oberoende av avstånd ochhur många som är uppkopplade samtidigt som dig.
  • Snabb nedladdning av film mm.
  • Snabb och gratis surf på bland annat mobiltelefon och surfplatta via trådlös uppkoppling (Wi-Fi).
  • Ger ett stabilt trådlöst nätverk.
  • Vård och kommunal service i hemmet.

Dessutom kommer du alltså att få perfekt tv-mottagning som klarar både HDTV och 3D format. Och du kan se på tv när det passar dig t.ex. via SVT Play.